Για την οριστική απαλλαγή ενός χώρου από τα τρωκτικά θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας.
Για την καταπολέμηση των τρωκτικών χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί, στους οποίους εναλλάσσονται δολώματα με ειδικές δραστικές ουσίες.
Με βάση το σχεδιάγραμμα του χώρου δημιουργούνται ζώνες προστασίας περιμετρικά των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, όπου τοποθετούνται οι δολωματικοί σταθμοί. Με την μέθοδο αυτή καλύπτονται τα σημεία εισόδου, δημιουργώντας ζώνες ασφάλειας, που είναι δύσκολο να προσπελαστούν από τα τρωκτικά.
Τέλος, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται έλεγχος των δολωμάτων και αντικατάσταση αυτών όποτε κρίνεται απαραίτητο.

μυοκτονία - καταπολέμηση τρωκτικών

02

back
designed by