Ο Βιολογικός Καθαρισμός είναι μία εφαρμογή καθαρισμού στρωμάτων και ταπετσαριών, σε τρία στάδια, που πραγματοποιείται επιτόπου στο χώρο σας:

Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται αναρρόφηση της σκόνης

Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται καθαρισμός – πλύσιμο του στρωματόπανου και των ταπετσαριών, με τη χρήση βιολογικού καθαριστικού.

Κατά το τρίτο στάδιο γίνεται οικολογική απολύμανση – μικροβιοκτονία σε βάθος, με τη χρήση υπέρθερμου, ξηρού ατμού.

βιολογικός καθαρισμός

06

back
designed by