Σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια κ.α. η υγειονομική επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα καθίσταται αναγκαία προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι εκδήλωσης λοιμωδών νοσημάτων, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν έξαρση.
Μια κατάλληλα σχεδιασμένη υγειονομική εφαρμογή καταπολεμά ιούς και βακτήρια που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης και να αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
Τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί η Bioclean σε τέτοιες εφαρμογές είναι μη τοξικά, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμα και στα πιο απρόσιτα σημεία ενός χώρου καταπολεμώντας όλο το φάσμα των πιθανών εστιών.
Η υψηλή βιοδιασπασιμότητα τους, τα καθιστά ακίνδυνα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα υλικά στα οποία εφαρμόζονται.

απολύμανση - μικροβιοκτονία

03

back
designed by