Η απεντόμωση συμβάλλει στην καταπολέμηση κάθε είδους ανεπιθύμητων εντόμων, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης και να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους.
Οι μέθοδοι που ακολουθούμε για την αποτελεσματική καταστολή των επιβλαβών εντόμων είναι οι εξής:

-Υπολειμματικός ψεκασμός
Η εφαρμογή πραγματοποιείται με χρήση ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 6Atm με τον οποίο ψεκάζονται οι επιφάνειες του χώρου. Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος και χρησιμοποιείται ευρέως.

-Υγρή εκνέφωση (fogging)
Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτεί τη χρήση ειδικής συσκευής εκνέφωσης και το πλεονέκτημα της εστιάζεται στο γεγονός ότι το εντομοκτόνο διαχέεται με την μορφή πολύ μικρών σταγονιδίων καλύπτοντας όλα σχεδόν τα σημεία του χώρου. Προτιμάται σε μέρη όπου είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο ψεκασμός.

-Εφαρμογή Gel
Στοχεύει στην καταπολέμηση συγκεκριμένων εντόμων (ψιλλό κατσαριδάκι, μυρμήγκια) και μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε σημεία στα οποία είναι αδύνατον να εφαρμοστεί ο ψεκασμός.

απεντόμωση - καταπολέμηση εντόμων

01

back
designed by